МХЕ МОРАВИЦА

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МХЕ „МОРАВИЦА” У ИВАЊИЦИ – ХИДРАУЛИЧКИ СИСТЕМ ТУРБИНСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ

У оквиру Инвестиоционог одржавања МХЕ „МОРАВИЦА”, Институт „Михајло Пупин” – Пројект ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. је извршио:

  1. у оквиру турбинске регулације: пројектовање и извођење хидрауличног дела турбинске регулације и механичке кочнице са хидрауличним погоном;
  1. у оквиру склопа уставе на доводном каналу: набавку и уградњу „АУМА” погона;
  1. у оквиру склопа уставе испред турбинског шахта: пројектовање и извођење хидрауличког погона предтурбинског табластог затварача;
  1. у оквиру погона чистилице: пројектовање и извођење система за одвод извађеног материјала са пумпом за воду;
  1. у оквиру сигнализације: набавка и уградња сензора покрета;
  1. у оквиру неелектричних мерења: уградња давача нивоа воде у турбинској шахти, нивоа воде на брани, нивоа воде пре и после решетке на каналу, нивоа масти пумпе за подмазивање лежаја турбине, угла закрета спроводног апарата и уградња озубљеног диска за мерење брзине обртања турбине и генератора.