ДОКУМЕНТА

Сертификати

ISO 9001, ISO 45001 и ISO 14001

Sertifikat_scan_Q_01-9001_page-0001Sertifikat_scan_Q_01-9001_page-0002Sertifikat_scan_O_01-45001_page-0001Sertifikat_scan_O_01-45001_page-0002Sertifikat_scan_E_01-14001_page-0001Sertifikat_scan_E_01-14001_page-0002

Лиценце предузећа

П050М2 – пројеката машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике за хидроелектране са припадајућом браном снаге 10 и више MW

И050М2 – извођење машинских инсталација на објектима водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике (за хидроелектране са припадајућом браном снаге 10 и више МW)

И051М2 – извођење машинских инсталација на објектима водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике (за хидроелектране снаге 10 и више МW)

Преузмите велике лиценце

Личне лиценце

330 – одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике (1 инжењер)

332 – одговорни пројектант машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике (2 инжењера)

336 – одговорни пројектант система управљања машинских постројења – аутоматика, мерења и управљања (3 инжењера)

350 – одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона (1 инжењер – ангажован на основу Уговора о делу)

352 – одговорни пројектант управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерења и регулација (1 инжењер – ангажован на основу Уговора о делу)

430 – oдговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике.

432 – одговорни извођач радова машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике (1 инжењер)

436 – одговорни извођач радова система управљања машинских постројења – аутоматика, мерења и управљања (3 инжењера)

450 – одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона  (1 инжењер – ангажован на основу Уговора о делу)

Уверења

Уверење о домаћем пореклу робе у поступцима јавне набавке за хидраулички турбински регулатор ИМП-ПИ.

PDV obrasci-IMP-PI_page-0001PDV obrasci-IMP-PI_page-0002