УСЛУГЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Израда техничке документације са прорачунима за преноснике снаге, за потребе аутоматизације, пробни столови за испитивање, виброуређаји.
Уређаји за потребе Војске Србије.