ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Израда идејних решења, идејних пројеката,пројеката за добијање градјевинске дозволе, извођачки и пројекти изведеног стања.
Нострификација иностраних пројеката и усаглашавање са српским стандардима.