ИЗВОЂЕЊЕ

Демонтажа и монтажа опреме, пуштање у рад дела или комплетних инсталација на објектима и то термоелектране, хидроелектране, МХЕ, топлане, хидромашинске инсталације на водопривредним објектима. Инсталације на бази уљне хидраулике, преносници снаге.