ТЕ-ТО НОВИ САД

ИЗРАДА МАШИНСКОГ ПРОЈЕКТА, ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА, ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ, ИСПИТИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД МОДЕРНИЗОВАНОГ СИСТЕМА ТУРБИНСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ НА ТУРБОАГРЕГАТУ ТА-2 У ТЕ-ТО НОВИ САД

У Термоелетрани – топлани „Нови Сад”, извршили смо пројектовање и извођење радова на модернизацији система турбинске регулације и заштите на турбоагрегату ТА2 110 MW.

Стари хидраулички турбински регулатор и аутомат сигурности, замењени су новим, поузданим и прецизним електрохидрауличким компонентама које су део новог система турбинске регулације и заштите. Нови систем заштите заснован је на хидрауличком блоку који функционише по принципу „2 од 3”. Извршена је реконструкција цевовода регулационог уља.

Након уградње новог система турбинске регулације и заштите извршена су потребна испитивања и пуштање у рад.