РОБУСНИ КАБЛОВСКИ ПРЕЛАЗ, ПРОИЗВОД ИМП-ПИ

Робусни прелаз СН каблова намењен је експлоатацији на коповским системима ради заштите места прелаза преко СН каблова.

РКП-01.000 је прелаз за 1 кабал пречиника од 135мм са предвиђеним оптерећењем механизације до 65т. Поклопац прелаза се отвара са једне стране.

Robusni kablovski prelaz - Cable protector ramp