ТЕНТ А СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ БРЗИНЕ

ИЗРАДА И УГРАДЊА УРЕЂАЈА ЗА МЕРЕЊЕ БРЗИНЕ ОБРТАЊА ТУРБИНЕ. АГРЕГАТ БР. 2 СНАГЕ 210 MW

У Термоелетрани „Никола Тесла”, извршили смо пројектовање и извођење радова на модернизацији система за мерење брзине обртања турбине A2 210MW.

Уграђен је нови уређај за мерење брзине обртања турбине, као део система турбинске регулације и заштите.

Након уградње извршена су потребна испитивања и пуштање у рад.