ТЕНТ ВЕНТИЛИ СИГУРНОСТИ

ПРОЈЕКАТ СИСТЕМА СИГУРНОСТИ СВЕЖЕ ПАРЕ – ВЕНТИЛИ СИГУРНОСТИ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ, ПАРОВОДИМА И ПРИГУШИВАЧИМА БУКЕ – БЛОК А1 И А2

 На захтев Наручиоца израђени су пројекти за ТЕНТ Обреновац који обухватају решење и димензионисање вентила сигурности бубња прегрејане паре и магистрале свеже паре на котловима блокова А1 и А2. У пројектима су обрађени и пратећи пароводи са конструкцијом ослонаца, реактивне силе комплетног система вентил – паровод, као и решење смањења буке.