ТЕ-КО КОСТОЛАЦ BY-PASS ВЕНТИЛИ

МОНТАЖА ХИДРАУЛИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА BY-PASS ВЕНТИЛИМА У КОСТОЛЦУ Б

У периоду ремонта блока Б1 у ТЕ-КО „КОСТОЛАЦ” у 2014. години, извршена је монтажа уљне станице за управљање вентилима by-pass-а,  HV 200 ASH-N, призвођача CCI, монтажа цевовода са арматуром до вентила, подешавање и припрема станице за пуштање у рад и прелиминарно пуштање у рад станице са провером рада вентила.