ХЕ ВРЛА 3

УГРАДЊА МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ТУРБИНСКИХ АГРЕГАТА А И Б

За ХЕ „Врла 3” урађен је пројекат испоруке и уградње савременог уређаја за прецизно мерење брзине хидрауличне турбине (nN = 600 [ob/min])

Прилагођење постојећег механичко-хидрауличког VOITH-овог регулатора новом систему управљања SCADA.

У циљу модернизације управљања турбинских агрегата уграђена је нова мерна опрема на управљачким органима турбина.

Уградња опреме је извршена ради прецизнијег управљања и обједињеног праћења величина стања система преко SCADA.