ХЕ ВРЛА 2, 3 и 4

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ЗАМЕНА КОМАНДНИХ ТАБЛИ ГОРЊИХ ЗАТВАРАЧНИЦА ХЕ ВРЛА 2, 3 И 4

У горњим затварачницама уграђена је мерно-регулациона опрема за мерење притиска, нивоа поплаве и управљање лептирастих затварача DN1600 на цевоводима за довод воде до ХЕ. Осим тога, на ХЕ „Врла 2“ на ремонтном лептирастом затварачу извршена је реконструкција електро-моторног погона цевовода I фазе.