ВОЈНО-ТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

УСЛУГА РЕМОНТА ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА АЕРОТУНЕЛА Т-38

Услуга ремонта обухватала је:

  • Ремонт сушача ваздуха BAUER притиска 220 бара ваздуха
  • Ремонт PURALATOR филтера
  • ремонт електромагнетног вентила Dr. H. Tiefenbach GmbH & Essen
  • ремонт актуатора за покретање сегментног закретача
  • испуна патона уз давање дифрактограмa узорка
  • ремонт EUGEN SEITZ вентила

Израда хидрауличних цилиндара ø100×370 намењених за рад у пепелишту са хромираном цеви