КО ЖЕЛЕЗНИК

ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ КО ЖЕЛЕЗНИК ЗА ПОТРЕБЕ СНАБДЕВАЊА ГАСОМ

Пројекат обухвата комплетну реконструкцију постојеће котларнице у Железнику (19MW) и њену адаптацију за примену гаса као енергента. Предвиђена је комплетна измена три котла, као и свих пратећих машинских инсталација. Урађен је пројекат трасе за снабдевање гасом, као и пројекат свих инсталација резервног горива (лако лож уље).