ТЕ КОЛУБАРА СИСТЕМ ЗАПТИВНЕ ПАРЕ

УГРАДЊА ДВА ВЕНТИЛА СА АКТУАТОРИМА НА СИСТЕМ ЗАПТИВНЕ ПАРЕ ТУРБИНЕ АГРЕГАТА БР. 3 ТЕ „КОЛУБАРА”

У склопу санације турбинског агрегата А3 у ТЕ „Колубара” 65МW изведена је санација дела турбинске регулације и санација дела система заптивне паре. У оквиру санације дела турбинског регулатора извршена је модернизација управљања брзозатварајућим вентилима, док је у склопу санације система заптивне паре извршена уградња регулационих вентила са АУМА актуаторима на линијама заптивне паре „преплављивања” и „одсисавања” ка кондензатору.  Ради праћења процеса уграђена су два трансмитера притиска на збирном воду-колектору један на средини колектора са горње стране, а један на крају колектора са горње стране, а после извода одсиса ка кондензатору.

1