ТЕ КОЛУБАРА ХИДРАУЛИЧКА СТАНИЦА

СЕРВИС ХИДРАУЛИЧКЕ СТАНИЦЕ НА ВП И НП РЕДУЦИР СТАНИЦИ БЛОКА 110МW

У периоду ремонта блока 110МW ТЕ „Колубара”  у 2015. години, извршена је демонтажа свих компоненти хидрауличке станице уговором предвиђених за сервис, затим транспорт до хидрауличке лабораторије у Институту где је извршена дефектажа свих сервомотора и клипног акумулатора, пумпи и мотора и након сервиса свих компоненти извршен је транспорт до ТЕ „Колубаре”, монтажа свих сервисираних компонети, њихово подешавање, проба и пуштање у рад. У години склапања уговора 2014. извршена је набавка свих компоненти потребих за ремонт.