ХЕ Зворник

НОСТРИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ХЕ „ЗВОРНИК“

За потребе реконструкције хидроелектране „Зворник”, учествовали смо у изради пројекта за грађевинску дозволу, као и извођачког пројекта реконструкције.

Обавеза ИМП Пројект ИНЖЕЊЕРИНГ-а била је израда машинског дела пројекта. Овај део обухвата пројекат турбине, система турбинске регулације, система за хлађење водом, система за ваздух под притиском као и пројекат генератора. Реконструкција обухвата замену радног кола турбине и свих њених пратећих система у циљу повећања инсталисане снаге на 4 x 31,4 MW.